Historie našeho zařízení

Zařízení bylo založeno v roce 1973 jako první nově budované NsP v Mostě na podkladě společenské objednávky k řešení zhoršující se zdravotní situace obyvatel pánevního okresu Most, ekonomicky závislého na fyzicky náročných povoláních v oborech hlubinného a povrchového dobývání uhlí či těžké chemie.

Do roku 1992 bylo v systému diferencované péče začleněno do společných vyšetřovacích a léčebných složek. V témže roce na základě rozhodnutí zřizovatele bylo určeno k odstátnění formou přímého prodeje předem určenému vlastníkovi. V lednu 1995 kupní smlouvou s FNM a Městem Meziboří přešlo do vlastnictví společnosti s věcným břemenem poskytování zdravotnických služeb.

Po celou dobu své činnosti saturuje požadavky na intenzivní rehabilitační péči klinických oborů nemocnice v mostě a ambulantních specialistů v okrese Most. Díky dlouhodobé ojedinělosti tohoto typu zařízení a poskytované intenzivní péče bylo a je využíváno zdravotnickými zařízeními ostatních okresů Ústeckého kraje. Společnost je stále jediným specializovaným poskytovatelem komplexních rehabilitačních služeb v okrese Most a školícím zařízením pro praktickou výuku budoucích SZP oboru fyzioterapeut a ergoterapeut.

MÁTE ZÁJEM O NAŠE SLUŽBY? OZVĚTE SE NÁM A VYMYSLÍME SPOLU ŘEŠENÍ.

otazník NA CO SE NEJČASTĚJI PTÁTE

Co si mám připravit na hospitalizaci?east

wifi

WiFI zdarma

parkovani

Parkování v areálu

personal

Odborný personál

stanice

Dvě stanice

AHC Rehabilitační centrum Meziboří s.r.o.
phone_android +420 476 748 161