Kontakty

Obraťte se na nás se žádostmi o naše služby, případně s dotazy k provozu. Samozřejmě přijímáme také zpětnou vazbu, ať už je pozitivní či negativní. Posouvejme úroveň zařízení společně.

apartment AHC Rehabilitační centrum Meziboří s.r.o.

place ul. Javorová 105
Meziboří u Litvínova
435 13
Česká republika

IČ: 47283661
Datová schránka: 98cr72y

phone +420 476 748 161 - spojovatelka
phone +420 476 748 158 - vrchní sestra
local_post_office rehabilitacnicentrummezibori@ahc.cz

Názory, podněty a připomínky

Pokud nám chcete sdělit podnět, stížnost nebo pochvalu, můžete tak učinit:

  • pacient
  • zákonný zástupce pacienta
  • osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel
  • osoba zmocněná pacientem.

Podatel má povinnost prokázat svoji totožnost a skutečnost, že je stěžovatelem dle § 93 z. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění.

1. Ústní stížnost lze podat primáři oddělení, ošetřujícímu lékaři nebo jinému vedoucímu zaměstnanci. Mimo pracovní dobu službu mající zdravotní sestře. Bude proveden stručný záznam o ústní stížnosti, který stvrdí stěžovatel svým podpisem. Stěžovatel si může dodat ke stížnosti vlastní popis události.

2. Podacím místem pro podání písemné stížnosti je recepce nebo kancelář vrchní sestry.

Stížnost lze zaslat písemně poštou na adresu:

  • AHC Rehabilitační centrum Meziboří s.r.o.
  • MUDr. Petr Myšák, MBA - Jednatel
  • Javorová 105, 435 13 Meziboří

3. Písemnou stížnost lze podat i v elektronické podobě na adresu:

Písemná stížnost by měla obsahovat:

  • jméno a příjmení stěžovatele, bydliště nebo doručovací adresu stěžovatele, případně jiný kontakt na stěžovatele (telefon, email adresa),
  • podstatné skutkové okolnosti, které vedou ke stížnosti, včetně uvedení názvů pracovišť popřípadě i jmen osob, kterých se stížnost týká,
  • vlastnoruční podpis stěžovatele u písemné stížnosti.

Přijetí stížnosti potvrdíme stěžovateli dopisem, emailem nebo telefonicky do 5 dnů od jejího doručení, s uvedením lhůty, v níž bude stížnost vyřízena.

Prošetřujeme všechny podané stížnosti. Stížnosti, u nichž nelze jednoznačně identifikovat autora, budou vyřízeny jako stížnosti anonymní (stěžovatel obdrží základní informaci, že proběhlo šetření, ale bez závěrečného výsledku).

Pokud osoba, která podala stížnost (dále jen „stěžovatel“), s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu. Zároveň uvede důvod nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.

Pokud jste s naší prací byli spokojeni, budeme rádi, když nás o tom rovněž budete informovat písemně na stejná podací místa.

Děkujeme.

MÁTE ZÁJEM O NAŠE SLUŽBY? OZVĚTE SE NÁM A VYMYSLÍME SPOLU ŘEŠENÍ.

otazník NA CO SE NEJČASTĚJI PTÁTE

Co si mám připravit na hospitalizaci?east

wifi

WiFI zdarma

parkovani

Parkování v areálu

personal

Odborný personál

stanice

Dvě stanice

AHC Rehabilitační centrum Meziboří s.r.o.
phone_android +420 476 748 161